Visa to The U.S.A

Your Future Starts From Our Website.

Khi nộp hồ sơ du lịch Hoa Kỳ phải hiểu rõ 2 vấn đề sau:

  • Làm hồ sơ du lịch để tìm một dịp đi du lịch Hoa Kỳ, không chắc chắn 100% quý vị sẽ được chấp thuận, mà tùy thuộc vào cuộc phỏng vấn của TLSQHK hoặc ĐSQ. Nếu viên chức phỏng vấn nghi ngờ mục đích chuyến đi không trung thực, quý vị sẽ không được cấp visa.

  • Khi được cấp visa, trước khi bay sang Hoa Kỳ, quý vị nên mua bảo hiểm sức khỏe , để được công ty bảo hiểm sức khỏe cho mình trong thời gian du lịch tại Hoa Kỳ. Tiền mua bảo hiểm sức khỏe không nhiều nhưng quý vị sẽ tránh được nhiều phiền phức về sau.

Chúc quý vị một chuyến du lịch thật lý thú!